Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny form av Orencia ingår i högkostnadsskyddet

Orencia (abatacept), injektionsvätska, lösning i förfylld spruta som används för behandling av reumatoid artrit (RA) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 8 december 2012. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

RA är en kronisk inflammatorisk sjukdom som innebär svullnad eller värk i leder samt stelhet och deformering av leder. Sjukdomen kan även drabba andra organ i kroppen som hjärtat, lungor och perifera nerver.

Orencia används för behandling av måttlig till svår aktiv RA hos vuxna patienter som svarar otillräckligt på tidigare behandling med en eller flera sjukdomsmodifierade läkemedel. Inom läkemedelsförmånenerna finns Orencia sedan tidigare i en form som används för intravenös infusion. Den nya formen av Orencia injiceras subkutant. Vi bedömer att den har en likvärdig effekt och kostnad jämfört med den sedan tidigare subventionerade formen av läkemedlet.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Orencia, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 8 december 2012.

Sidinformation


Publicerad
11 december 2012