Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kombinationsläkemedlet Eviplera ingår i högkostnadsskyddet

Eviplera (emtricitabin, tenofovir och rilpivirin) för behandling av HIV-1 hos vuxna patienter ingår i högkostnadsskyddet från och med den 8 december 2012. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

HIV-1 (Humant immunbristvirus typ 1) är en virusinfektion som överförs främst via sexuella kontakter, genom blodprodukter, intravenöst missbruk samt mor-barn-smitta som kan ske vid förlossning och amning. Patienten infekteras av ett retrovirus som slår ut funktionen hos de celler som är aktiva i kroppens immunförsvar. Den smittade bär på viruset resten av livet. Obehandlad leder infektionen till det dödliga sjukdomstillståndet aquired immune deficiency syndrome (AIDS).

Eviplera innehåller tre aktiva substanser: emtricitabin, tenofovir och ripivirin. Läkemedlet används för behandling av infektion med HIV-1 hos vuxna patienter som inte tidigare behandlats med hiv-läkemedel. Eviplera anses bioekvivalent med den fria kombinationen av dessa substanser. Rilpivirin ingår dock inte i läkemedelsförmånen varför vi bedömer att läkemedlet Atripla är det mest relevanta jämförelsealternativet.

Eviplera har i två pivotala studier bedömts ha likvärdig effekt gentemot Atripla och de svenska riktlinjerna för hiv-behandling rekommenderar i sin senaste behandlingsrekommendation Atripla som ett alternativ vid behandling av tidigare obehandlade patienter. Det av företaget begärda priset för Eviplera är lägre än priset för Atripla.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Eviplera ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 8 december 2012.

Sidinformation


Publicerad
28 december 2012