Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hyoscin AB Unimedic, i form av lagerberedning, ingår i högkostnadsskyddet

Hyoscin AB Unimedic (skopolamin), injektionsvätska lösning, i form av lagerberedning, ingår från och med den 1 februari 2013 i högkostnadsskyddet.

Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

Kostnaden för lagerberedningen av Hyoscin AB Unimedic är lägre än för lagerberedningen av Hyoscin APL i motsvarande styrka och mängd som sedan tidigare finns inom högkostnadsskyddet. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet änvänds för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd.

Hyoscin AB Unimedic ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 1 februari 2013.

Sidinformation


Publicerad
4 februari 2013