Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny beredningsform av NovoRapid ingår i högkostnadsskyddet

NovoRapid FlexTouch (insulin aspart) för behandling av patienter med diabetes, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 mars 2013. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Vid diabetes är bukspottskörtelns förmåga att producera insulin störd. Insulinet reglerar halten av glukos i blodet. Sjukdomen diabetes leder till att cellerna i kroppen tar upp mindre glukos och att glukosnivån i blodet därför stiger till skadliga nivåer.

NovoRapid FlexTouch är ett läkemedel som innehåller insulin aspart. Vid jämförelse med de läkemedel som redan finns inom högkostnadsskyddet och som innehåller samma verksamma ämne bedömer vi att NovoRapid FlexTouch har likvärdig effekt som dessa. Priset för NovoRapid FlexTouch är detsamma som för det billigaste av de läkemedel vi jämfört med.

Mot denna bakgrund beslutar vi att NovoRapid FlexTouch är kostnadseffektivt och ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 mars 2013.

Sidinformation


Publicerad
25 mars 2013