Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Edurant ingår i högkostnadsskyddet

Edurant (rilpivirin) för behandling av hiv-1 hos vuxna patienter ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 mars 2013. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Hiv-1, Humant immunbristvirus typ 1, är ett retrovirus som angriper immunsystemet genom att slå ut funktionen hos de celler som är aktiva i kroppens immunförsvar. Obehandlad leder infektionen till det dödliga sjukdomstillståndet aids, acquired immunodeficiency syndrome.

Dagens hiv-1-behandling benämns HAART, High Active Anti-Retroviral Terapy, och kombinerar vanligen tre läkemedel med aktivitet mot hiv, dessa kallas antiretrovirala läkemedel. Edurant innehåller substansen rilpivirin och ska användas tillsammans med andra läkemedel med antiretroviral effekt.

I de studier som låg till grund för Edurants godkännande bedömdes läkemedlet ha likvärdig effekt jämfört med Stocrin, som innehåller substansen efavirenz. Efavirenz har samma verkningsmekanism som Edurant. Det pris företaget har begärt för Edurant är lägre än kostnaden för behandling med Stocrin vid normaldosering. Behandling med Edurant ger således likvärdig patientnytta som Stocrin till en lägre kostnad och bedöms därmed vara ett kostnadseffektivt alternativ.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Edurant ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 28 mars 2013.

Sidinformation


Publicerad
8 april 2013