Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Dymista ingår i högkostnadsskyddet

Dymista (flutikason och azelastin) för behandling av allergisk rinit ingår i högkostnadsskyddet från och med den 23 maj 2013. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ för patienter där behandling med monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig.

Allergisk rinit är ett inflammatoriskt tillstånd som framkallas av en immunreaktion i nässlemhinnan. Tillståndet karaktäriseras kliniskt av nysning, rinnsnuva, klåda i näsan och nästäppa. Symtomen kan vara framträdande under en specifik säsong, till exempel pollensäsongen, och kallas då SAR (säsongsbunden allergisk rinit). Den kan också vara mer bestående under större delen av året, så kallad PAR (perenn allergisk rinit).

Dymista är en nässpray som innehåller två verksamma substanser, kortikosteroiden flutikason och antihistaminet azelastin. Dessa båda substanser är välkända och ingår i andra läkemedel inom förmånerna. Dymista är indicerat vid lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapierna med antingen intranasalt antihistamin eller glukortikoid inte anses tillräcklig. Dymista har visat statistiskt signifikant bättre effekt jämfört med monoterapibehandling med var och en av de två substanserna i motsvarande styrka. Dymista får även anses ha jämförbar effekt som samtidig behandling med de två substansera administrerade var för sig.

Det ansökta priset är lägre än det sammantagna priset för den fria kombinationen av de två aktiva substanserna (flutikason och azelastin) i motsvarande styrka. Priset för Dymista är även lägre än kombinationen av den billigaste intranasala glukokortikoiden och azelastin. I de fall behandling med både intranasalt antihistamin och kortikosteroid är motiverad är Dymista därför ett kostnadseffektivt alternativ.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Dymista ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 23 maj 2013.

Sidinformation


Publicerad
28 maj 2013
Till toppen