Logotype. Gå till startsidan

Seebri Breezhaler ingår i högkostnadsskyddet

Seebri Breezhaler (glykopyrronium) som bronkvidgande underhållsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 juni 2013. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

KOL är en vanlig och ofta allvarlig sjukdom som i huvudsak drabbar personer som är eller tidigare har varit rökare. Underhållsbehandling med läkemedel utgörs huvudsakligen av långverkande bronkvidgande medel och inhalationssteroider.

Seebri Breezhaler är ett inhalationspulver av glykopyrronium som är en långverkande muskarinreceptorantagonist (LAMA). Läkemedlet gör att luftvägarna slappnar av och hålls öppna, vilket gör det lättare för patienter med KOL att andas.

Inom förmånen finns två andra läkemedel inom gruppen LAMA, Spiriva (tiotropium) och Eklira Genuair (aklidiniumbromid). Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har bedömt att behandling med Seebri Breezhaler ger likvärdig eller numerisk bättre effekt som vid behandling med Spiriva. Eftersom vi tidigare har bedömt Eklira Genuair som likvärdig med Spiriva antar vi att Seebri Breezhaler har likvärdig effekt som de två befintliga läkemedlen inom gruppen LAMA. Behandlingskostnaden med Seebri Breezhaler är lägre jämfört med de båda läkemedlen inom gruppen LAMA.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Seebri Breezhaler ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 19 juni 2013.

Sidinformation


Publicerad
24 juni 2013