TLV logotyp

Zyclara ingår i högkostnadsskyddet

Zyclara (imikvimod) för behandling av aktinisk keratos ingår i högkostnadsskyddet från och med den 6 september 2013.

Aktinisk keratos är hudförändringar som uppstår till följd av långvarig solexponering. Det finns en liten risk att aktinisk keratos utvecklas till skivepitelcancer. Eftersom det är omöjligt att förutse vilka patienter som utvecklar skivepitelcancer behandlas alla.

Zyclara är en kräm som används för behandling av aktinisk keratos. Ett antal preparat för behandling av aktinisk keratos ingår redan i läkemedelsförmånerna. Vi har bedömt att det relevanta jämförelsealternativet till Zyclara är Aldara.

Trots ett antal osäkra antaganden om hur preparatens kliniska effekt förhåller sig till varandra och på vilket sätt de olika preparaten används i klinisk praxis bedöms patientnyttan sammantaget vara likvärdig vid behandling med Aldara och Zyclara. Vi anser även att det är rimligt att anta att behandling med Zyclara inte sker till en högre kostnad jämfört med Aldara.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Zyclara ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 6 september 2013.

Publicerad 13 september 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV