Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Olimel ingår i högkostnadsskyddet

Olimel är en näringslösning som ingår i högkostnadsskyddet från och med den 5 mars 2013.

Olimel är en näringslösning som ges direkt i blodet till vuxna och barn över två års ålder som inte kan få sitt näringsbehov tillgodosett via maten eller via tarmen.

Olimel innehåller en blandning av fettemulsion, aminosyror med eller utan elektrolyter samt glukoslösning.

Inom förmånerna finns sedan tidigare produkten Oliclinomel. Det som främst skiljer Olimel från Oliclinomel är sammansättningen på dess aminosyror. Det medicinska underlaget visar att tillägg av två aminosyror inte påverkar effekten jämfört med Oliclinomel, som är den mest likvärdiga näringslösningen som idag ingår i läkemedelsförmånerna. Företaget har ansökt om likvärdigt pris för Olimel perifer N4E, Olimel N5E, Olimel N7E, Olimel N9E och Olimel N9 som jämförelsealternativen.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Olimel ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 5 mars 2013.

Sidinformation


Publicerad
26 september 2013