Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kalcium APL ingår i högkostnadsskyddet

Kalcium APL, i form av lagerberedning, ingår från och med den 25 oktober i högkostnadsskyddet.

Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

Kalcium APL 7 mg/ml är en oral lösning avsedd för att profylaktiskt behandla bröstmjölksuppfödda prematura barn under 2-3 månader för att förhindra uppkomst av rakit (engelska sjukan).

Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av Kalcium APL och kostnaden för lagerberedningen kan lagerberedningen anses som kostnadseffektiv. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd.

Kalcium APL, oral lösning, 7 mg/ml, ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 25 oktober 2013.

Sidinformation


Publicerad
26 november 2013