TLV logotyp

Emerade ingår i högkostnadsskyddet

Emerade (adrenalin), förfylld injektionspenna, ett läkemedel för akutbehandling av svår allergisk reaktion (anafylaxi) samt vid ansträngningsutlöst eller idiopatisk anafylaxi, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 13 december 2013.

En anafylaktisk reaktion kan snabbt utvecklas till anafylaktisk chock, som är ett livshotande tillstånd då snabb behandling krävs. Anafylaktiska reaktioner orsakas oftast av födoämnen, insektsstick och vissa läkemedel.

Emerade innehåller adrenalin och ges som en injektion i en muskel. Adrenalin är väl etablerad förstahandsbehandling vid anafylaxi. Effekten av Emerade är likvärdig med effekten av det relevanta jämförelsealternativet Epipen. Hållbarheten är längre för Emerade, vilket för just denna typ av behandling kan ha betydelse för när patienten behöver hämta en ny penna. Emerade finns i tre olika doser: 0,15 mg, 0,3 mg samt 0,5 mg.

Priset för Emerade i styrkan 0,15 mg och 0,3 mg är detsamma som för det relevanta jämförelsealternativet. Priset för styrkan 0,5 mg är något högre. Vi anser dock att Emerade i denna dos erbjuder fördelar som kan motivera subvention trots det något högre priset.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Emerade ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 13 december 2013.

Publicerad 31 januari 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV