Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kåvepenin i styrkorna 250 och 500 mg ingår i högkostnadsskyddet

Från och med den 1 april 2014 ingår Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) tabletter i styrkorna 250 och 500 mg i högkostnadsskyddet.

Kåvepenin är ett läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Kåvepenin tabletter i styrkorna 125 mg, 250 mg och 500 mg är avsedda för att behandla barn upp till 40 kilo. Relevant jämförelsealternativ till behandling med tabletter är att behandla med Kåvepenin oral suspension. Läkemedlen innehåller samma verksamma substans och ger samma effekt.

Behandling med Kåvepenin görs i kurer om 5-10 dagar. Vi har jämfört behandlingskostnaden per kur för behandling med tabletter och oral suspension. Behandlingskostnaden per kur blir lägre vid behandling med Kåvepenin tabletter i styrkorna 250 mg och 500 mg, jämfört med Kåvepenin oral suspension. För styrkan 125 mg blir behandlingskostnaden högre jämfört med Kåvepenin oral suspension.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Kåvepenin tabletter i styrkorna 250 mg och 500 mg, men inte i styrkan 125 mg, ska ingå i högkostnadsskyddet och vara subventionerade.

Beslutet gäller från och med den 1 april 2014.

Sidinformation


Publicerad
1 april 2014