Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tyvaso ingår i högkostnadsskyddet

Licensläkemedlet Tyvaso (treprostinil) för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 23 maj 2014.

Tyvaso är avsett för inhalation vid behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH). För att en patient ska få läkemedlet måste Läkemedelsverket först bevilja ett särskilt tillstånd, en så kallad licens.

Licens beviljas bara om godkända läkemedel inte kan ge ett tillfredsställande behandlingsresultat. Det innebär att antalet patienter som kommer att använda läkemedlet är begränsat.

Vi beslutat att licensläkemedlet Tyvaso ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 23 maj 2014.

Sidinformation


Publicerad
28 maj 2014