Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Bufomix Easyhaler ingår i högkostnadsskyddet

Bufomix Easyhaler (budesonid/formoterol) för behandling av astma och KOL ingår i högkostnadsskyddet från och med den 23 maj 2014. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Vid astma är luftvägarna inflammerade och svullna. Svullnaden gör att det blir svårare för luften att flöda in och framför allt ut ur lungorna. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören.

Bufomix Easyhaler innehåller en fast kombination av den luftrörsvidgande substansen formoterol och den inflammationsdämpande substansen budesonid. Inom läkemedelsförmånen finns sedan tidigare Symbicort Turbuhaler som även det är en fast kombination av dessa två substanser. Bufomix Easyhaler har jämförbar effekt med Symbicort Turbuhaler i motsvarande styrkor, och ett lägre pris.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Bufomix Easyhaler ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 23 maj 2014.

Sidinformation


Publicerad
5 juni 2014