Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lucentis ingår i högkostnadsskyddet

Lucentis (ranibizumab), lösning i förfylld spruta, ingår från och med 19 juni 2014 i högkostnadsskyddet.

Lucentis (ranibizumab) används vid behandling av ett flertal ögonsjukdomar, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 juni 2014. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Behandling med Lucentis hejdar nedbrytningen av gula fläcken (macula) genom att binda till och blockera ett protein, human vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A) som orsakar onormal tillväxt av blodkärl, läckage av vätska från näthinnans blodkärl och svullnad i ögat.

Lucentis är en förfylld spruta som innehåller ranibizumab och är godkänt för behandling av patienter neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem (DME), nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (RVO) samt nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering (CNV) till följd av patologisk myopi (PM). Den rekommenderade dosen av Lucentis är 0,5 mg givet som en injektion i glaskroppen i ögat. 

Relevant jämförelsealternativ är Lucentis (lösning i flaska) där den aktiva substansen, ranibizumab är densamma. Beredningsformerna bedöms vara identiska.Lucentis (lösning i flaska) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet.  

Kostnaden för behandling med Lucentis, lösning i förfylld spruta är densamma som för Lucentis, injektionsvätska, lösning i flaska och kommer på sikt denna att ersätta den på marknaden.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Lucentis, lösning i förfylld spruta är kostnadseffektivt och ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 19 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
24 juni 2014