Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

DuoResp Spiromax ingår i högkostnadsskyddet

DuoResp Spiromax (budesonid/formoterol) för behandling av astma och KOL ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 juni 2014. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Vid astma är luftvägarna inflammerade och svullna. Svullnaden gör att det blir svårare för luften att flöda in och framför allt ut ur lungorna. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören.

DuoResp Spiromax innehåller en fast kombination av den luftrörsvidgande substansen formoterol och den inflammationsdämpande substansen budesonid. Inom läkemedelsförmånen finns sedan tidigare Bufomix Easyhaler och Symbicort Turbuhaler som även de är fasta kombinationer av dessa två substanser. DuoResp Spiromax har jämförbar effekt med Bufomix Easyhaler i motsvarande styrkor och har samma pris.

Mot denna bakgrund beslutar vi att DuoResp Spiromax ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 20 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
26 juni 2014