TLV logotyp

Abilify Maintena ingår i högkostnadsskyddet

Abilify Maintena (aripiprazol) är ett antipsykotiskt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet från och med den 25 juni 2014.

Abilify Maintena är en endosinjektion som ges en gång per månad och som innehåller den aktiva substansen aripiprazol. Abilify Maintena är avsett för underhållsbehandling av schizofreni hos vuxna patienter som stabiliserats med oral aripiprazol.

Abilify Maintena har visats vara lika effektivt som oralt tillfört aripiprazol när det gäller att hindra symtomen av schizofreni från att återkomma. Abilify Maintena har i en indirekt jämförelse baserat på kliniska studiedata visat sig vara minst lika effektiv vid behandling av återfallsprevention som andra långverkande injicerbara antipsykotika. Även avbrytande av behandling på grund av biverkningar och avbrytande på grund av andra orsaker än biverkningar har i en indirekt jämförelse visats vara likvärdigt mellan läkemedlen.

I en prisjämförelse med Xeploin 75 mg förväntas Abilify Maintena 400 mg leda till kostnadsbesparingar under den första månaden av behandlingen, detta på grund av en högre kostnad för den startdos som krävs för patienter som behandlas med Xeplion. I underhållsfasen är kostnaden för behandling med Xeplion 75 mg och Abilify Maintena 400 mg i paritet.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Abilify Maintena ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 25 juni 2014.

Publicerad 01 juli 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV