Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Warfarin AB Unimedic ingår i högkostnadsskyddet

Warfarin AB Unimedic, i form av lagerberedning, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 29 augusti 2014.

Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

Warfarin AB Unimedic, oral lösning är avsett för patienter som inte kan svälja Warfarin tabletter, primärt barn. Läkemedlet används för behandling och förebyggande av blodpropp.

Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av Warfarin AB Unimedic och kostnaden för lagerberedningen kan lagerberedningen anses som kostnadseffektiv. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd.

Warfarin AB Unimedic ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 29 augusti 2014.

Sidinformation


Publicerad
2 september 2014