TLV logotyp

Setofilm ingår i högkostnadsskyddet

Setofilm (ondansetron), munsönderfallande film, för förhindrande av illamående i samband med kemoterapi, strålbehandling eller operation ingår i högkostnadsskyddet från och med den 3 september 2014.

Illamående och kräkningar är biverkningar som kan drabba patienter i samband med cytostatikabehandling, strålbehandling eller efter operation. För att förebygga biverkningarna används serotonin (5-HT3)-recptorantagonister i kombination med kortikosteroider, som standardbehandling.

Det finns idag flera alternativ inom förmånerna med samma indikationer som Setofilm. Bland de alternativ som finns är ondansetron filmdragerade tabletter det alternativ som ger lägst kostnad per behandling. Ondansetron finns även som munsönderfallande tabletter. TLV bedömer att Setofilm kommer att användas av samma patientgrupp som idag behandlas med munsönderfallande tabletter.

Kostnaden för behandling med Setofilm är lägre än kostnaden för de munsönderfallande tabletter innehållande ondansetron, som ingår i förmånssystemet med generell subvention. Utifrån detta gör TLV bedömningen att kostnaden för Setofilm framstår som rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Setofilm, munsönderfallande film, ska vara subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 3 september 2014.

Publicerad 11 september 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV