TLV logotyp

Cluvot ingår i högkostnadsskyddet

Cluvot 250 IE och 1250 IE (renframställt koncentrat av koagulationsfaktor XIII)för behandling av medfödd faktor XIII-brist. Cluvot ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 oktober 2014.

Vid en kärlskada aktiveras kroppens koagulationssystem, med slutmål att bilda ett koagel som tätar det skadade partiet och därmed stoppar den pågående blödningen. Faktor XIII är den sista faktorn som aktiveras i koagulationskaskaden. Patienter med medfödd faktor XIII-brist har en konstant risk för allvarliga och livshotande blödningar och behandlas därför med faktor XIII. Det främsta målet med en sådan behandling är att undvika blödningar under "normala" förhållanden och vid kirurgiska ingrepp.

Profylaktisk behandling med Cluvot har visat goda resultat. Medfödd faktor XIII-brist är en sällsynt sjukdom som medför svårigheter att studera tillståndet. Företagets hälsoekonomiska analys visar på en acceptabel kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår givet sjukdomens höga svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Cluvot 250 IE och 1250 IE ska vara subventionterat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2014.

Publicerad 03 oktober 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV