Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cerazette ingår återigen i högkostnadsskyddet

P-pillret Cerazette (desogestrel) ingår återigen i högkostnadsskyddet från och med den 21 november 2014.

TLV har beslutat om pris och subvention för Cerazette efter att företaget åter ansökt om subvention. Detta betyder också att TLV etablerar en ny praxis. Denna nya praxis innebär att TLV kan inkludera ett läkemedel i läkemedelsförmånerna om samma läkemedel (substans, beredningsform och styrka) har ingått i förmånerna tidigare efter att TLV gjort en värdebaserad prövning. Detta gäller utan att företagen behöver komma in med ett nytt hälsoekonomiskt underlag och  gäller såväl original som generika.

Preventivmedlet Cerazette beviljades subvention i augusti 2004 och dess förmånsstatus har sedan dess inte omprövats. Cerazette utträdde dock, på företagets begäran, ur förmånerna den 1 augusti 2011. Företaget ansöker nu om att ingå i förmånerna igen och då till samma pris som TLV tog ställning till 2004.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Cerazette ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Utvecklad beslutpraxis

TLV har inte tidigare använt sig av möjligheten att göra denna typ av bedömning. Det framgår dock av förarbetena till läkemedelsförmånslagen att TLV gradvis ska utveckla sin beslutspraxis och tillvarata de erfarenheter som vunnits. Detta är ett exempel på ett sådant lärande.

Att ett original utträder ur förmånerna innan patenten fallit och hindrar generika från att komma in i förmånerna är ett problem. Detta, tillsammans med andra faktorer, kan skapa problem när vissa nya preventivmedel inte ingår i högkostnadsskyddet. TLV arbetar därför vidare och för dialog med experter, landsting och företag i detta arbete.

Beslutet gäller från och med den 21 november 2014.

Sidinformation


Publicerad
21 november 2014
Till toppen