TLV logotyp

Zydelig ingår i högkostnadsskyddet

Zydelig (idelalisib) som används för behandling av två typer av blodcancer, kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och follikulärt lymfom (FL), ingår från och med den 25 februari 2015 i högkostnadsskyddet.

Zydelig kombineras med rituximab (Mabthera) för behandling av patienter med en tidigare behandlad KLL eller som första behandling av KLL-patienter med en 17p-deletion eller TP53 mutation i cancercellerna. Zydelig kan även ges ensamt för behandling av patienter med follikulärt lymform som inte svarat på två tidigare behandlingar.

Zydelig verkar genom att hämma det överaktiverade enzymet, som uppstår vid KLL och FL, vilket leder till minskat antal cancerceller. 

Vid KLL bedömer TLV att Zydelig är kostnadseffektivt jämfört med klorambucil, bendamustin + rituximab och ofatumumab. Vid FL finns det idag inga andra läkemedel varför bästa jämförelsealternativet är bästa möjliga omvårdnad.
Mot denna bakgrund beslutar TLV att Zydelig ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 25 februari 2015.

Publicerad 09 mars 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV