Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ofev ingår i högkostnadsskyddet

Ofev (nintedanib) är avsett till vuxna för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF) och ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 maj 2015.

Lungfibros är en sjukdom som kännetecknas av ärrbildning i lungorna. De flesta fall av lungfibros har ingen känd orsak utan är en så kallad idiopatisk lungfibros.

TLV instämmer med företaget om att Esbriet (pirfenidon) utgör relevant jämförelsealternativ. TLV anser inte att lungtransplantation är ett relevant jämförelsealternativ, eftersom Ofev inte kommer att kunna ersätta detta behandlingsalternativ.

Det medicinska behovet av nya behandlingsalternativ för sjukdomen anses vara  stort, oavsett svårighetsgrad, då alternativen är få.

Företaget har kommit in med en kostnadsminimeringsanalys, där priset för Ofev är lägre jämfört med priset för behandling med Esbriet. Analysen utgår från antagandet att effekten av Ofev inte är sämre än motsvarande behandling med Esbriet.
TLV anser att det pris företaget begär framstår som rimligt från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska perspektiv.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Ofev ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 maj 2015.

Sidinformation


Publicerad
27 maj 2015