TLV logotyp

Estrelen, Estron, Rosal 28 ingår i högkostnadsskyddet

Estrelen, Estron och Rosal 28 (etinylestradiol och drospirenon), som är kombinerade p-piller, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 juni 2015.

Estrelen, Estron och Rosal 28 är generika till originalprodukterna Yaz, Yasminelle 28 respektive Yasmin 28, som dock inte ingår i högkostnadsskyddet.  Kombinerade p-piller innehåller både en östrogenkomponent och en gestagenkomponent. Den graviditetsskyddande effekten bedöms vara likvärdig för alla kombinerade p-piller.

Av de p-piller som ingår i högkostnadsskyddet bedömer TLV att det mest relevanta jämförelsealternativet är Cilest. Cilest är liksom Estrelen, Estron och Rosal 28 ett kombinerat p-piller och innehåller samma östrogenkomponent (etinylestradiol), men en annan gestagenkomponent (norgestimat).

Priserna för Estrelen, Estron och Rosal 28 är något lägre än priset för Cilest. Estrelen, Estron och Rosal 28 har väl dokumenterade fördelar vad gäller påverkan på akne och de kan även ha vissa fördelar vad gäller besvär med PMS och PMDS.

Enligt produkternas godkända indikationer och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för att förebygga graviditet ska en bedömning av risken för blodpropp göras i samband med att sådana här kombinerade hormonella preparat skrivs ut. TLV utgår från att det tas hänsyn till denna tydliga rekommendation innan Estrelen, Estron och Rosal 28 används och att det samtidigt görs en avvägning av p-pillrens för- och nackdelar.

Vid en samlad bedömning anser TLV att kostnaderna för Estrelen, Estron och Rosal 28 står i rimlig proportion till den nytta de ger och att produkterna är kostnadseffektiva.  Mot denna bakgrund beslutar vi att Estrelen, Estron och Rosal 28 ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 12 juni 2015.

Publicerad 12 juni 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV