TLV logotyp

Ketoconazole HRA ingår i högkostnadsskyddet

Ketoconazole HRA (ketokonazol) för behandling av Cushings syndrom ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 november 2015.

Cushings syndrom (CS) är ett tillstånd som uppstår vid utdragen, felaktig och överflödig exponering för den endogena hormonet kortisol. CS är en mycket ovanlig sjukdom. I Sverige lider cirka 630 patienter av CS. De kliniska konsekvenserna av CS är allvarliga och otillräckligt behandlad CS är ett livshotande tillstånd, varför sjukdomens svårighetsgrad bedöms vara mycket hög.

Ketokonazol är den aktiva substansen i Ketoconazole HRA. Substansen blockerar aktiviteten av en grupp enzymer i binjurarna som deltar i produktionen av kortisol.

TLV bedömer att Ketoconazole HRA har jämförbar effekt och kostnad som Metopirone.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Ketoconazole HRA ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 november 2015.

Publicerad 24 november 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV