Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ketoconazole HRA ingår i högkostnadsskyddet

Ketoconazole HRA (ketokonazol) för behandling av Cushings syndrom ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 november 2015.

Cushings syndrom (CS) är ett tillstånd som uppstår vid utdragen, felaktig och överflödig exponering för den endogena hormonet kortisol. CS är en mycket ovanlig sjukdom. I Sverige lider cirka 630 patienter av CS. De kliniska konsekvenserna av CS är allvarliga och otillräckligt behandlad CS är ett livshotande tillstånd, varför sjukdomens svårighetsgrad bedöms vara mycket hög.

Ketokonazol är den aktiva substansen i Ketoconazole HRA. Substansen blockerar aktiviteten av en grupp enzymer i binjurarna som deltar i produktionen av kortisol.

TLV bedömer att Ketoconazole HRA har jämförbar effekt och kostnad som Metopirone.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Ketoconazole HRA ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 november 2015.

Sidinformation


Publicerad
24 november 2015