TLV logotyp
TLV logotyp

Zyvoxid oral lösning ingår i högkostnadsskyddet

Zyvoxid (linezolid) oral lösning 20 mg/ml, antibiotika för behandling av lunginflammation och komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner ingår i högkostnadsskyddet från och med 20 november 2015.

Zyvoxid används för behandling av svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Behandlingen inleds på sjukhus och startar oftast intravenöst. När det bedöms lämpligt går man över till oral behandling och kuren kan eventuellt fortsätta i öppenvården.

Zyvoxid finns som oral lösning, tabletter och infusionsvätska (dropp). Tabletterna ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet.

Den orala lösningen kan vara ett alternativ till tabletter för patienter som har svårt att svälja. Oral lösning och tabletter ger upphov till jämförbara koncentrationer av Zyvoxid i kroppen.

Priset per milligram är detsamma för oral lösning och tabletter. För en behandlingskur behövs flera förpackningar.  Beroende på hur stor del av kuren som ges i öppenvården kan kostnaderna inom läkemedelsförmånerna variera. Sammantaget bedömer TLV att kostnaden för oral lösning inte är högre än för tabletterna.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Zyvoxid oral lösning 20 mg/ml ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från 20 november 2015.

Publicerad 30 november 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter