Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Insulin lispro Sanofi ingår i högkostnadsskyddet

Insulin lispro Sanofi (insulin lispro) injektionsvätska för behandling av diabetes mellitus ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 oktober 2017

Insulin lispro Sanofi innehåller insulin lispro som är en snabbverkande analog till humant insulin. Den är godkänd som biosimilar med Humalog som referensprodukt. Enligt den godkännande myndigheten EMA har Insulin lispro Sanofi visats ha en kvalitets-, effekt- och säkerhetsprofil som är jämförbar med Humalog.

Insulin lispro Sanofi finns i förfylld penna, cylinderampull och injektionsflaska.

Priserna för förpackningarna av Insulin lispro Sanofi är lägre än priserna för motsvarande förpackningar av Humalog.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Insulin lispro Sanofi ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från den 27 oktober 2017.

Sidinformation


Publicerad
1 november 2017