Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xarelto 10 mg i förpackningen 10 tabletter ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning

Xarelto 10 mg (rivaroxaban) används vid förebyggande av venös tromboembolism hos vuxna patienter som genomgår kirurgisk elektiv höft- eller knäledsplastik samt behandling av djup ventrombos och lungemboli, och förebyggande av återkommande djup ventrombos och lungemboli hos vuxna.

Venös tromboembolism innebär att en blodpropp har följt med blodflödet och fastnat i en ven där den hindrar blodflödet. Djup ventrombos innebär att en blodpropp fastnat i djupt liggande vener, i till exempel benen. Lungemboli innebär att en blodpropp fastnar i lungan. Djup ventrombos är ofta förknippat med svullnad och smärta. Det kan också medföra att blodproppar förs bort i cirkulationen och fastnar i kärl i andra delar av kroppen. Lungemboli kan ha allvarliga konsekvenser och i vissa fall dödlig utgång. Risken för blodpropp ökar till exempel med stigande ålder, vid kärlskador och vid längre tids orörlighet.

Xarelto innehåller substansen rivaroxaban och är ett antikoagulantium (blodförtunnande läkemedel). Xarelto 10 mg ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet. Förpackningarna 30 tabletter, 98 tabletter och 100 tabletter har generell subvention medan förpackningen 10 tabletter subventioneras med begränsning till vid förebyggande behandling mot venös tromboembolism hos patienter som genomgår kirurgisk elektiv höft- eller knäledsplastik.

TLV bedömer att sannolikheten för att förpackningsstorleken på 10 tabletter kommer att användas för långtidsbehandling och förebyggande av djup ventrombos och lungemboli som mycket liten eftersom det finns större förpackningar att tillgå.

TLV bedömer att Eliquis 2,5 mg utgör relevant jämförelsealternativ för förebyggande av venös tromboembolism hos vuxna patienter som genomgår kirurgisk elektiv höft- eller knäledsplastik. I jämförelse med Eliquis anser TLV att kostnaden för behandling med Xarelto 10 mg är rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Xarelto 10 mg i förpackningsstorleken 10 tabletter ska subventioneras utan begränsning.

Beslutet gäller från och med den 14 december 2018.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2018
Till toppen