Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Mektovi i kombination med Braftovi ingår i högkostnadsskyddet

Mektovi (binimetinib) i kombination med Braftovi (encorafenib) ingår i högkostnadsskyddet för behandling vid malignt melanom.

Malignt melanom är en hudcancer som utgår från melanocyter, cellerna som bildar melanin, vårt kroppsegna pigment. Årligen avlider över 500 patienter av melanom i Sverige. Hudmelanom innehåller en stor mängd mutationer, framför allt i melanom som har uppkommit i solbelyst hud. En vanlig mutation är BRAF V600.

TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög eftersom tillståndet är fortskridande (progredierande), saknar bot och leder till en för tidig död. Mektovi i kombination med Braftovi är avsett för patienter vars hudcancer inte går att operera eller har spridit sig från huden till andra delar av kroppen (metastaserat).

I den huvudstudie som ligger till grund för godkännandet av kombinationen Mektovi och Braftovi uppmättes signifikanta skillnader i överlevnad jämfört med behandling med enbart Zelboraf.

TLV bedömer att jämförelsealternativet till behandling med Mektovi i kombination med Braftovi är behandling med kombinationen Mekinist och Tafinlar. TLV anser att det saknas data som visar skillnad i effekt mellan Mektovi i kombination med Braftovi och kombinationen Mekinist och Tafinlar. TLV antar därför att effekten mellan kombinationerna är jämförbar.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna tecknat en sidoöverenskommelse för Mektovi som är en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen för Mektovi innebär att behandlingskostnaderna för Mektovi i kombination med Braftovi minskar.

Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen bedömer TLV att kostnaden för Mektovi i kombination med Braftovi är rimlig i förhållande till den nytta som behandlingen medför.

Beslutet gäller från och med den 1 april 2019.

Sidinformation


Publicerad
26 mars 2019