Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Verzenios ingår i högkostnadsskyddet

Verzenios (abemaciklib) för behandling av kvinnor med spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och utgör cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor. Av de kvinnor som har haft bröstcancer får 20 till 25 procent återfall, det vill säga att tumören kommer tillbaka, angriper närliggande vävnad eller sprider sig till andra organ. Majoriteten av de personer som får återfall överlever i cirka två år. Tillståndet går inte att bota och leder till för tidig död. Målet med behandling är därför att kontrollera sjukdomen, öka livskvaliteten och förlänga överlevnaden. Tillståndets svårighetsgrad bedöms vara mycket hög.

I studier har Verzenios i kombination med hormonbehandling (endokrin behandling), såsom aromatashämmare eller fulvestrant, visat att tiden till dess att sjukdomen förvärrades förlängdes signifikant när endokrin behandling användes tillsammans med Verzenios jämfört med enbart endokrin behandling.

Enligt TLV:s bedömning är Ibrance och Kisqali de mest relevanta jämförelsealternativen till Verzenios. TLV bedömer att effekten av Verzenios, Ibrance och Kisqali i kombination med endokrin behandling är jämförbara.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen tecknat en sidoöverenskommelse för Verzenios som är en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen för Verzenios innebär att behandlingskostnaderna för Verzenios i kombination med endokrin behandling minskar.

Med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen bedömer TLV att kostnaden för Verzenios i kombination med endokrin behandling är rimlig i förhållande till den nytta som behandlingen medför.

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2019.

Sidinformation


Publicerad
14 juni 2019