Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vizimpro ingår i högkostnadsskyddet

Vizimpro (dakomitinib) som används för att behandla vuxna med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som har mutationer i tillväxtfaktorreceptorn EGFR ingår i högkostnadsskyddet.

Varje år drabbas cirka 3 800 personer av lungcancer. Det finns två huvudtyper av lungcancer, småcellig och icke-småcellig lungcancer. Cirka 10 procent av icke-småcellig lungcancer uppstår på grund av mutationer i EGFR, vilket gör att cancercellerna delar sig okontrollerat. Genom att blockera EGFR minskas cancerns tillväxt och spridning.

Vizimpro är avsett som inledande behandling av vuxna patienter med spridd EGFR-muterad NSCLC. Vizimpro blockerar aktiviteten av proteinet EGFR.

TLV anser att såväl Tarceva som Tagrisso är relevanta jämförelsealternativ till behandling med Vizimpro. Det saknas studier där Vizimpro ställs mot Tarceva eller Tagrisso. Andra typer av jämförelser visar dock att behandling med Vizimpro leder till en bättre effekt än behandling med Tarceva. Samma analyser visar däremot att effekten är något sämre för Vizimpro än för Tagrisso, samtidigt är kostnaden lägre för Vizimpro än för Tagrisso.

TLV bedömer att kostnaden för användning av Vizimpro är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad.

Beslutet gäller från och med den 14 juni 2019.

Sidinformation


Publicerad
14 juni 2019