Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Itulazax ingår i högkostnadsskyddet

Itulazax (allergenextrakt av björkpollen) ingår i högkostnadsskyddet. Itulazax är en tablett för allergenspecifik immunterapi vid allergisk rinit och/eller konjunktivit orsakad av pollen från björk, al, avenbok, hassel, ek och bok.

Allergisk rinit är den vanligaste formen av allergi och finns hos en tredjedel av befolkningen. Symtomen omfattar rinnsnuva, nästäppa, klåda i näsan och nysningar. Många personer med allergisk rinit har samtidigt även allergisk ögoninflammation så kallat konjunktivit. Typiska symtom av allergisk konjunktivit är röda och rinnande ögon med besvärande klåda samt ljuskänslighet.

Allergenspecifik immunterapi innebär att patienten upprepade gånger behandlas med små mängder av allergenen som patienten är allergisk mot, med syfte att förändra hur patienten svarar på allergenen och därmed utveckla tolerans mot den.

Itulazax är en tablett som smälter under tungan och tas varje dag under tre års tid. Itulazax ger förbättrad sjukdomskontroll under pollensäsongen genom minskning av symtom från näsa och ögon samt minskat behov av symtomlindrande läkemedel.

Alutard SQ Björk innehåller samma allergenextrakt som Itulazax men ges i form av injektioner under huden och behandlingen sker på specialistmottagning.

Behandling med Itulazax är förknippat med lägre kostnader än behandling med Alutard SQ Björk, främst eftersom behandling med Itulazax innebär färre vårdbesök.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Itulazax ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 13 december 2019.

Sidinformation


Publicerad
12 december 2019