Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

En ny biosimilar till NovoRapid ingår i högkostnadsskyddet

Insulin aspart Sanofi (insulin aspart) injektionsvätska för behandling av diabetes ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 augusti 2020.

En biosimilar är ett läkemedel som innehåller en ny version av den aktiva substansen i ett redan godkänt biologiskt läkemedel, ett så kallat referensläkemedel. För att en biosimilar ska godkännas ska den vara jämförbar med referensläkemedlet när det gäller upptag och omsättning i kroppen, klinisk effekt och säkerhet.

Insulin aspart Sanofi är en biosimilar till referensläkemedlet NovoRapid och i likhet med NovoRapid innehåller Insulin aspart Sanofi den aktiva substansen insulin aspart som är ett snabbverkande insulin.

Insulin aspart Sanofi finns i förfylld penna och cylinderampull.

Priserna för förpackningarna av Insulin aspart Sanofi är lägre än priserna för motsvarande förpackningar av NovoRapid.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Insulin aspart Sanofi ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 28 augusti 2020.

Sidinformation


Publicerad
28 augusti 2020