Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Enerzair Breezhaler ingår i högkostnadsskyddet

Enerzair Breezhaler (indakaterol/glykopyrronium/ mometason), som används för regelbunden behandling av astma hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 november 2020.

Vid astma är luftvägarna inflammerade och svullna. Patienterna får periodvisa återkommande attacker av andfåddhet, pipande andning, trånghet i bröstet och hosta.

Enerzair Breezhaler är ett astmaläkemedel för inhalation som innehåller tre verksamma substanser: indakaterol, en så kallad långverkande beta-2‑agonist (LABA), glykopyrronium, en så kallad långverkande antikolinergika (LAMA) och mometason, en så kallad inhalationskortikosteroid (ICS). Indakaterol och glykopyrronium är luftrörsvidgande substanser och mometason är en inflammationsdämpande substans. Dessa tre substanser verkar på olika sätt för att patienten ska kunna andas lättare och bidrar till att förhindra astmaattacker.

Det finns en elektronisk sensor som kan användas tillsammans med läkemedlet. När sensorn är fäst på inhalatorn registrerar den patientens användning av inhalatorn och kan skicka informationen till patientens smarttelefon eller annan mobilenhet. Sensorn är ett tillval och behövs inte för att använda inhalatorn.

Tillgängliga behandlingsalternativ godkända för behandling av patientgruppen som är aktuell för behandling med Enerzair Breezhaler, består av tillägg av en LAMA till en fast kombination av LABA och ICS. TLV bedömer att en kombinationsbehandling med Salflumix Easyhaler, vilket innehåller en LABA (salmeterol) och en ICS (flutikason), och Spiriva Respimat, som innehåler en LAMA (tiotropium) är relevant jämförelsealternativ till Enerzair Breezhaler.

Enerzair Breezhaler bedöms vara medicinskt jämförbar med Salflumix Easyhaler plus Spiriva Respimat. TLV har därför gjort en kostnadsjämförelse mellan produkterna som visar att läkemedelskostnaden per dag för samtliga förpackningar Enerzair Breezhaler är lägre än jämförelsealternativet.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Enerzair Breezhaler ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 november 2020.

Sidinformation


Publicerad
20 november 2020