Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Revolade pulver till oral suspension ingår i högkostnadsskyddet

Revolade (eltronbopag) pulver till oral suspension, som är avsett för att behandla patienter med lågt antal trombocyter (blodplättar), ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 november 2020.

Revolade pulver till oral suspension är avsett för behandling av patienter från ett års ålder med primär immunologisk trombocytopeni (ITP), en autoimmun blodsjukdom som kännetecknas av ökad nedbrytning av trombocyter samt en oförmåga att öka trombocytproduktionen. ITP-sjukdomen kan vara primär alternativt sekundär till ett annat bakomliggande tillstånd, såsom systemisk lupus erythematosus (SLE), hepatit C, HIV, Helicobacter pylori-infektion, samt lymfoproliferativ sjukdom eller orsakad av läkemedel. Revolade innehåller substansen eltrombopag, som stimulerar bildningen av nya trombocyter.

Inom läkemedelsförmånerna finns Revolade sedan tidigare i beredningsformen tabletter i ett antal olika styrkor. Vid en jämförelse av läkemedelskostnad har TLV funnit att kostnaden för behandling med Revolade pulver till oral suspension är lägre än kostnaden för behandling med Revolade tabletter i motsvarande styrka. TLV bedömer därför att kostnaden för Revolade pulver till oral suspension är rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Revolade pulver till oral suspension ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2020