Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lyumjev Junior KwikPen förfylld penna 100 E/ml och Lyumjev KwikPen förfylld penna 200 E/ml ingår i högkostnadsskyddet

TLV beslutar att två förpackningar av Lyumjev; Lyumjev Junior KwikPen förfylld penna 100 enheter/ml och KwikPen förfylld penna 200 enheter/ml ska ingå i högkostnadsskyddet.

Diabetes innebär en kroniskt förhöjd nivå av blodsocker. Sjukdomen orsakas av att kroppen saknar eller har nedsatt förmåga att bilda insulin, eller att kroppens känslighet för insulin är nedsatt.

Lyumjev (insulin lispro) är ett direktverkande måltidsinsulin som tas för att kontrollera blodsockret i samband med måltid. Lyumjev är avsett för behandling av typ 1 och typ 2 diabetes hos vuxna.

TLV bedömer att Lyumjev har jämförbar effekt med samtliga direktverkande måltidsinsuliner inom högkostnadsskyddet när det gäller sänkning av blodsockernivån (HbA1c). Mot bakgrund av detta har TLV baserat den hälsoekonomiska bedömningen på en kostnadsjämförelse. Det behandlingsalternativ som har lägst fastställt pris inom högkostnadsskyddet utgjorde jämförelsealternativet. För Lyumjev KwikPen förfylld penna 200 E/ml och Junior KwikPen förfylld penna 100 E/ml är Humalog jämförelsealternativet.

TLV:s kostnadsjämförelse visar att kostnaden är densamma för Lyumjev Junior KwikPen förfylld penna 100 E/ml och KwikPen förfylld penna 200 E/ml, som för motsvarande förpackningar av Humalog.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att kostnaden för behandling med Lyumjev Junior KwikPen förfylld penna 100 E/ml samt KwikPen förfylld penna 200 E/ml är rimlig och att dessa förpackningar ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 18 juni 2021.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2021