Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Gavreto ingår i högkostnadsskyddet

Gavreto (pralsetinib) som används för att behandla icke-småcellig lungcancer hos patienter med en specifik genvariant i tumörcellerna ingår i högkostnadsskyddet.

Varje år får omkring 3 800 personer lungcancer, varav drygt 80 procent får icke småcellig lungcancer. Hos en till två procent av patienterna med icke-småcellig lungcancer finns förändringar i arvsmassan som leder till att signaler som förmedlas av proteinet RET blir överaktiva och driver cancerutvecklingen. Genom att blockera aktiviteten hos RET hämmar Gavreto cancercellernas delning och spridning.

Gavreto är avsett för patienter med avancerad eller spridd cancer. Dessa patienter bedöms ha en hög svårighetsgrad vilket innebär att samhället är berett att betala mer för deras behandling i jämförelse med sjukdomar av lägre svårighetsgrad.

TLV bedömer att flertalet patienter idag får kombinationsbehandling med cellgifter och immunterapi, men att även enbart cellgifter utgör ett möjligt jämförelsealternativ. Eftersom läkemedelskostnaden för immunterapin inte är känd har TLV jämfört Gavreto mot enbart cellgifter.

Baserat på nuvarande kunskap om Gavreto bedöms kostnaden för behandling vara rimlig i förhållande till effekten. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Gavreto ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 22 april 2022.

Sidinformation


Publicerad
25 april 2022