Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cutaquig ingår i högkostnadsskyddet

Cutaquig (humant normalt immunglobulin) för subkutan behandling av immunbrist, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 maj 2022.

Cutaquig tillhör läkemedelsgruppen humana normala immunglobuliner. Immunglobuliner (Ig) kallas också för antikroppar och finns i blodet hos friska människor. Antikroppar är en del av immunsystemet (kroppens naturliga försvarssystem) och hjälper kroppen att bekämpa infektioner.

Cutaquig innehåller humant, normalt gammaglobulin 165 mg/ml och används för subkutan behandling av immunbrist. I kliniska studier har Cutaquig visat sig ha en skyddande effekt mot svåra bakteriella infektioner och har återställt onormalt låga immunglobulin G-nivåer till normala nivåer. Biverkningsprofilen för Cutaquig liknar den som andra immunoglobulinpreparat för injektion under huden (subkutan administrering) har.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Cutaquig är andra läkemedel inom läkemedelsförmånerna med den aktiva substansen humant, normalt immunglobulin, som administreras subkutant. Samtliga immunglobuliner inom läkemedelsförmånerna kostar lika mycket per gram.

Behandlingskostnaden per gram för Cutaquig är samma som övriga immunglobuliner inom läkemedelsförmånerna vid behandling av primärt och sekundärt immunbristsyndrom.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Cutaquig ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 20 maj 2022.

Sidinformation


Publicerad
1 juni 2022
Till toppen