Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Gonasi Set ingår i högkostnadsskyddet

Gonasi Set (koriongonadotropin) ingår i högkostnadsskyddet och används för att framkalla ägglossning hos kvinnor med ägglossningsproblem och hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning, såsom provrörsbefruktning.

Gonasi Set är ett läkemedel som används vid ofrivillig barnlöshet för att framkalla ägglossning hos kvinnor med utebliven ägglossning och hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning såsom provrörsbefruktning.

Den verksamma substansen i Gonasi Set är höggradigt renat koriongonadotropin som främjar östrogen- och progesteronbildningen efter ägglossning och används för att sätta i gång den slutliga mognaden av kvinnans oocyter (äggceller).

TLV bedömer att Ovitrelle är relevant jämförelsealternativ till Gonasi Set. Detta eftersom Ovitrelle har samma användningsområde som Gonasi Set och är det behandlingsalternativ med lägst kostnad som finns att tillgå i högkostnadsskyddet.

Kliniska studier har visat att Gonasi Set inte är sämre än Ovitrelle när det gäller antal utplockade äggceller vid assisterad befruktning, såsom provrörsbefruktning. TLV bedömer att Gonasi Set och Ovitrelle har jämförbar effekt i sina respektive doser (10 000 IE respektive 6 500 IE) vid igångsättning av ägglossning hos kvinnor med utebliven ägglossning och hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning.

TLV:s kostnadsjämförelse visar att kostnaderna för användning av Gonasi Set är rimliga.

Beslutet gäller från och med den 9 juli 2022.

Sidinformation


Publicerad
11 juli 2022