Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xembify ingår i högkostnadsskyddet

Xembify (humant normalt immunglobulin) 200 mg/ml, för subkutan behandling av immunbrist, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 oktober 2022.

Xembify tillhör läkemedelsgruppen humana normala immunglobuliner. Immunglobuliner (Ig) kallas också för antikroppar och finns i blodet hos friska människor. Antikroppar är en del av immunsystemet som hjälper kroppen att bekämpa infektioner.

I kliniska studier har Xembify visat sig ha en skyddande effekt mot svåra bakteriella infektioner och har återställt onormalt låga immunglobulin G-nivåer till normala nivåer. De biverkningar Xembify kan ge liknar de som andra immunoglobulinpreparat för subkutan administrering ger.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Xembify är andra läkemedel i högkostnadsskyddet med den aktiva substansen humant, normalt immunglobulin, som också ges subkutant det vill säga som en injektion under huden.

Behandlingskostnaden per gram för Xembify är samma som för övriga immunglobuliner i högkostnadsskyddet vid behandling av primärt och sekundärt immunbristsyndrom.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Xembify ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 oktober 2022.

Sidinformation


Publicerad
31 oktober 2022