Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Elfabrio ingår i högkostnadsskyddet

Elfabrio (pegunigalsidas alfa) för behandling av Fabrys sjukdom ingår från och med den 18 november 2023 i högkostnadsskyddet. Elfabrio innehåller det verksamma ämnet pegunigalsidas alfa och är avsett för långvarig enzymersättningsbehandling hos vuxna patienter med en bekräftad diagnos av Fabrys sjukdom (brist på alfa-galaktosidas).

Fabrys sjukdom orsakas av brist på ett fungerande enzym, alfa-galaktosidas A. Enzymbristen medför att vissa substanser i kroppens celler inte bryts ned utan i stället lagras i cellerna, vilket medför att blodkärl och andra organ kan skadas.

TLV bedömer att Fabrazyme utgör relevant jämförelsealternativ till Elfabrio vid behandling av Fabrys sjukdom. Fabrazyme och Elfabrio ges både intravenöst. Studier där läkemedlen jämförts med varandra visar att behandlingseffekten av Elfabrio är jämförbar med Fabrazyme.

Med anledning av att den kliniska effekten bedöms vara jämförbar mellan Elfabrio och Fabrazyme baseras TLV:s hälsoekonomiska bedömning på en kostnadsjämförelse. TLV:s kostnadsjämförelse visar att den genomsnittliga läkemedelskostnaden för Elfabrio är lägre i jämförelse med den genomsnittliga läkemedelskostnaden för Fabrazyme baserat på rekommenderad dosering.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar TLV att Elfabrio ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 18 november 2023.

Sidinformation


Publicerad
20 november 2023