Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stesolid tabletter får inte ett högre pris

Stesolid tabletter (diazepam), för behandling av till exempel ångestsyndrom, får inte ett högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.

Stesolid påverkar bland annat de vid ångestsyndrom vanliga symtomen ängslan, ångest, rastlöshet och därav följande sömnsvårigheter. Företaget som står bakom Stesolid tabletter har ansökt om ett högre pris för förpackningar innehållande 250 eller 500 tabletter med motiveringen att de vill ha ett högre pris per tablett så att de befintliga förpackningarna får ett mer enhetligt pris per tablett.

Vi beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. Bland annat ska det finnas risk för patientens liv och framtida hälsa om läkemedlet försvinner från marknaden. Företaget har inte visat att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar av liknande slag om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. Vi gör dessutom bedömningen att mindre förpackningar av Stesolid är alternativ till de större förpackningarna som innehåller 250 och 500 tabletter.

Mot denna bakgrund beviljar vi inte ett högre pris för Stesolid tabletter i förpackningar om 250 eller 500 tabletter.

Beslutet fattades den 19 juni 2013.

Sidinformation


Publicerad
2 juli 2013
Till toppen