Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Dropizol, orala droppar, får inte ett högre pris

Dropizol (opiumtinktur), orala droppar 10 mg/ml i två olika förpackningsstorlekar, får inte ett högre pris.

Dropizol, orala droppar, innehåller den verksamma substansen opiumtinktur. Dropizol tillhör en grupp läkemedel som kallas propulsionsdämpande medel (medel som dämpar tarm-motoriken). Dropizol används för behandling av vuxna vid symtom på svår diarré, när annan diarrébehandling inte haft önskad effekt.

Läkemedelsföretaget som marknadsför Dropizol har ansökt om ett högre pris. Företaget motiverar det högre priset med att det har fått ökade kostnader för Dropizol. Företaget vill också höja priset på Dropizol på grund av inflationen.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. TLV bedömer att Dropizol inte har en vikande lönsamhet. TLV bedömer därför att det inte finns en stor risk att Dropizol försvinner från den svenska marknaden, eller att tillgången kraftigt minskar, om prishöjningen inte beviljas

Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för Dropizol, orala droppar.

Sidinformation


Publicerad
30 mars 2021