Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Iopidine ögondroppar får inte ett högre pris

Iopidine (apraklonidin) ögondroppar i endosbehållare i styrkan 10 mg/ml, får inte ett högre pris. Villkoren för prishöjning är inte uppfyllda.

Läkemedlet används för att sänka trycket i ögat i samband med laserbehandling.

Företaget som marknadsför ögondropparna, har ansökt om ett högre pris för förpackningen med motiveringen att det inte är lönsamt att tillhandahålla förpackningen i Sverige till nuvarande pris.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. Utifrån det företaget har visat bedömer TLV att bruttovinsten är rimlig för att läkemedlet fortsatt ska kunna tillhandahållas på den svenska marknaden och att risken för att läkemedlet försvinner från marknaden därför inte är stor.

Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för Iopidine, ögondroppar, lösning i endosbehållare, 10 mg/ml.

Sidinformation


Publicerad
15 mars 2024