Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Increlex får ett högre pris

Increlex (mekasermin) i form av injektionsvätska, lösning som används för långtidsbehandling vid en typ av tillväxtstörningar hos barn och ungdomar får ett högre pris från och med den 1 juni 2014.

Företaget som står bakom produkten som används för långtidsbehandling vid tillväxtstörningar hos barn och ungdomar med svår primär brist på insulinliknande tillväxtfaktor-1 (IG-1) har ansökt om ett högre pris för produkten med motiveringen att antalet patienter som passar för indikationen i Sverige är färre än förväntat och att produktionskostnaderna för läkemedlet har ökat. För närvarande behandlas två patienter i Sverige.

TLV bedömer tillståndet som icke bagatellartat med risk för patientens liv och hälsa. Det finns inga behandlingsalternativ för den patientgrupp som läkemedlet är avsett för. TLV bedömer därför att det finns en risk att patienter kan stå utan behandling om inte Increlex finns som alternativ.

För att säkerställa att produkten i fortsättningen finns kvar på marknaden beviljar vi prishöjningen.

Prishöjningen gäller från och med den 1 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
24 november 2014