Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sotalol Mylan får ett högre pris

Sotalol Mylan, 40 milligram (sotalol) i form av tabletter, för behandling och som profylax vid olika typer av hjärtarytmier får ett högre pris från och med den 1 april 2015.

Företaget som står bakom Sotalol Mylan, som används vid behandling och som profylax vid olika typer av hjärtarytmier, har ansökt om ett högre pris för Sotalol Mylan i storleksförpackningarna 100 styck och 250 styck.

Det verksamma ämnet sotalol i styrkan 40 milligram tillhandahålls enbart av Mylan AB på den svenska marknaden.

Sotalol i den låga styrkan, 40 milligram, är särskilt värdefull vid initiering av behandling, titrering till optimal dos, nedtrappning, samt för patienter med exempelvis nedsatt njurfunktion.

Vid behandling av livshotande hjärtarytmier bedömer vi att Sotalol Mylan är ett angeläget behandlingsalternativ. Vi bedömer att det finns en risk för att patienter blir utan alternativ behandling om Sotalol Mylan försvinner från den svenska marknaden. Vi gör också bedömningen att sotalol, 40 milligram, inte kan ersättas med andra läkemedel mot hjärtarytmi eller sotalol i högre styrkor.

Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Sotalol Mylan, 40 milligram, i storleksförpackningarna 100 styck och 250 styck.

Prishöjningen gäller från och med den 1 april 2015.

Sidinformation


Publicerad
13 april 2015