TLV logotyp
TLV logotyp

Pravidel 2,5 mg i förpackning om 100 tabletter får ett högre pris

Pravidel (bromokriptin) 2,5 mg (100tabletter) för behandling av Parkinsons sjukdom, hämning eller avbrytande av laktation av medicinska skäl, hyperprolaktinemi och akromegali får ett högre pris från och med den 1 januari 2016.

Företaget som står bakom Pravidel 2,5 mg (100 tabletter) som används för behandling av Parkinsons sjukdom, hämning eller avbrytande av laktation av medicinska skäl, hyperprolaktinemi och akromegali har ansökt om ett högre pris med motiveringen att de har kostnadsökningar inom flera områden i kombination med att antalet patienter och antal recept sjunker bidrar till ett sämre ekonomiskt resultat för Pravidel.

Bromokriptin är en dopaminagonist och det finns flera olika dopaminagonister på den svenska marknaden.  En del har ergotstruktur, andra non-ergotstruktur – vilket har betydelse för biverkningsprofilen. Bromokriptin är en ergot dopaminagonist och det finns en annan ergot dopaminagonist på den svenska marknaden, kabergolin. Läkemedelsverket rekommenderar att behandling med kabergolin inskränks till att endast vara ett alternativ när behandling med andra parkinsonläkemedel inte har effekt eller när patienten inte tolererar dessa då kabergolin kan orsaka hjärtklaffibros.

Med beaktande av de biverkningar kabergolin kan ge upphov till vid långtidsbehandling och att det finns patienter som har behov av en ergot dopaminagonist anser TLV att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om Pravidel försvinner från den svenska marknaden.

Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Pravidel 2,5 mg (100 tabletter)

Prishöjningen gäller från och med den 1 januari 2016.

Publicerad 18 december 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter