Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lithionit får ett högre pris

Lithionit (litium) 42 mg i form av depottabletter för behandling av manodepressiv sjukdom får ett högre pris från och med 1 januari 2016. Vi beviljar en prishöjning för att säkerställa att läkemedlet ska finnas kvar på den svenska marknaden.

Lithionit används profylaktiskt såväl mot maniska som depressiva recidiv vid manodepressiv sjukdom, samt vid maniska tillstånd. Vi bedömer att Lithionit är angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla ett icke-bagatellartat tillstånd och att det finns risk för att patienter står utan alternativ behandling om Lithionit försvinner från den svenska marknaden.

Företaget som står bakom Lithionit har ansökt om ett högre pris med motiveringen att lönsamheten för produkten har minskat som en följd av ökade produktionsrelaterade kostnader.

Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Lithionit

Prishöjningen gäller från och med den 1 januari 2016.

Sidinformation


Publicerad
28 december 2015