TLV logotyp

Trimetoprim, oral lösning får ett högre pris

Trimetoprim, oral lösning för behandling av nedre okomplicerad urinvägsinfektion och långtidsprofylax mot återkommande urinvägsinfektioner får ett högre pris från och med den 1 februari 2016.

Trimetoprim, oral lösning används för behandling av nedre okomplicerad urinvägsinfektion och som långtidsprofylax mot återkommande urinvägsinfektioner exempelvis hos barn med avvikelser i urin- och njurvägarna.

Företaget fattade tidigare ett beslut om att inte längre tillhandahålla trimetoprim, oral suspension och den användning av läkemedlet som sker idag kommer från ett lager som beräknas ta slut under våren 2016. Efter påtryckning från berörd vårdpersonal har företaget omvärderat sitt beslut och beslutat sig för att åter tillhandahålla Trimetoprim, oral lösning. Företaget har ansökt om en prishöjning för att tillverkningen av läkemedlet ska kunna återupptas.

TLV bedömer att Trimetoprim, oral lösning används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om Trimetorprim, oral lösning försvinner från den svenska marknaden.

Vidare anser TLV att det är viktigt att det finns ett brett sortiment av antibiotika inom läkemedelsförmånerna avseende såväl substanser, styrkor som beredningsformer.

Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Trimetoprim, oral lösning.

Prishöjningen gäller från och med den 1 februari 2016.

Publicerad 26 januari 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV