Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Trimetoprim, oral lösning får ett högre pris

Trimetoprim, oral lösning för behandling av nedre okomplicerad urinvägsinfektion och långtidsprofylax mot återkommande urinvägsinfektioner får ett högre pris från och med den 1 februari 2016.

Trimetoprim, oral lösning används för behandling av nedre okomplicerad urinvägsinfektion och som långtidsprofylax mot återkommande urinvägsinfektioner exempelvis hos barn med avvikelser i urin- och njurvägarna.

Företaget fattade tidigare ett beslut om att inte längre tillhandahålla trimetoprim, oral suspension och den användning av läkemedlet som sker idag kommer från ett lager som beräknas ta slut under våren 2016. Efter påtryckning från berörd vårdpersonal har företaget omvärderat sitt beslut och beslutat sig för att åter tillhandahålla Trimetoprim, oral lösning. Företaget har ansökt om en prishöjning för att tillverkningen av läkemedlet ska kunna återupptas.

TLV bedömer att Trimetoprim, oral lösning används för att behandla ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om Trimetorprim, oral lösning försvinner från den svenska marknaden.

Vidare anser TLV att det är viktigt att det finns ett brett sortiment av antibiotika inom läkemedelsförmånerna avseende såväl substanser, styrkor som beredningsformer.

Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Trimetoprim, oral lösning.

Prishöjningen gäller från och med den 1 februari 2016.

Sidinformation


Publicerad
26 januari 2016