Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fluanxol tabletter får ett högre pris

Fluanxol (flupentixol) tabletter 0,5 mg, 1 mg och 5 mg får ett högre pris från och med den 1 februari 2019. Fluanxol används för behandling av schizofreni och andra psykotiska tillstånd.

Psykotiska tillstånd innebär bland annat en förvrängd upplevelse av verkligheten och förekommer i perioder vid allvarliga psykiska sjukdomar. Schizofreni är en kronisk psykossjukdom som kan leda till för tidig död. Fluanxol tillhör den så kallade första generationens antipsykotika. En nackdel med första generationens antipsykotika är biverkningar som bland annat ger stelhet och långsamma rörelser. Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är förstahandsval vid behandling av schizofreni andra generationens antipsykotika. Andra generationens antipsykotika har andra biverkningar än första generationens antipsykotika.

Företaget har ansökt om ett högre pris för styrkorna 0,5 mg, 1 mg och 5 mg i förpackningsstorleken 100 stycken. Företaget har motiverat det högre priset med att lönsamheten för Fluanxol har minskat som en följd av ökade produktionskostnader och minskad försäljning.

TLV anser att Fluanxol används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd och att det finns patienter som riskerar att stå utan behandling om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. Utredningen har visat att Fluanxol är ett angeläget behandlingsalternativ för kroniskt sjuka patienter som har behandlats med läkemedlet under många år där det kan vara svårt att byta till ett annat läkemedel.

TLV bedömer att försäljningsvärdet för Fluanxol är lågt och att det finns stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning.

Sidinformation


Publicerad
1 februari 2019